Last ned som PDF

74 sider

0.56 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av ordningen for statsstøttede eksportkreditter

Evaluering

Evaluering av ordningen for statsstøttede eksportkreditter

108-ordningen innebærer en subsidiering av kreditter knyttet til kapitalvareeksport og salg av kapitalvarer til norske redere i internasjonal konkurranse. Ordningen er regulert i en internasjonal avtale. Alle våre viktigste konkurrentland har en tilsvarende ordning Uten en slik ordning ville norsk eksportører ikke fått likeverdige konkurransevilkår med konkurrentene og kapital-vareeksporten og -produksjonen ville vært lavere. Produksjonen og salget til markedssegmentene som omfattes av 108-ordningen blir stimulert av subsidien. Markedet for eksportkreditter for små leveranser ser ut til å fungere dårlig. Ordningen bidrar til å avhjelpe denne svakheten ved markedets funksjons-måte, men framstår likevel ikke som et målrettet tiltak for å motvirke markedssvikt. Ordningen kan derfor ikke anses som samfunnsøkonomisk lønnsom.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utgiver

Nærings- og handelsdepartementet

Utfører

Econ Nordic

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-7645-635-9