Last ned som PDF

87 sider

0.47 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av sysselsettingsordningene for sjøfolk

Evaluering

Evaluering av sysselsettingsordningene for sjøfolk

Sysselsettingsordningene for sjøfolk ble innført i 1994, og vesentlig utvidet i 2002/2003 gjennom de såkalte nettolønnsordningene. Econ Pöyry har i samarbeid med Menon Business Economics evaluert ordningene i perioden fra 2002 og frem til i dag og presenterer i denne rapporten resultatene.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utgiver

Nærings- og handelsdepartementet

Utfører

Econ Nordic

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8232-115-0