Last ned som PDF

163 sider

3.45 MB

Forsiden av dokumentet Samspill mellom by og omland

Studie

Samspill mellom by og omland

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjennom utviklingsprogrammet for byregioner satt fokus på kunnskapsinnhenting om hvordan byer og deres omland påvirker hverandre. Med bakgrunn i dette har Menon Business Economics fått i oppdrag å analysere hvordan samspill mellom byer og deres omland påvirker økonomisk vekst, med et mål om å bidra til nasjonal policyutvikling og regional kunnskapsoppbygging.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Menon Economics AS

Forfatter

Jens Fredrik B. Skogstrøm mfl

Språk

norsk