Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av Norges geologiske undersøkelse

Evaluering

Evaluering av Norges geologiske undersøkelse

NGU fremstår som en faglig sterk og velrenommert organisasjon. I evalueringen har det imidlertid fremkommet et ønske fra både næringslivet og offentlige samarbeids-partnere at organisasjonen prioriterer geologisk kartlegging og utvikling og drift av nasjonale databaser sterkere i årene framover. Dette skyldes at basisoppgavene har kommet noe i skyggen av økt innsats på nye, voksende markeder for NGUs tjenester, økt forskning og oppdrag der NGU kan være i konkurranse med kommersielle tilbydere av tjenester. Videre er det et behov for bedre fungerende samarbeidsmekanismer på områder der det er konkurranseflater mot kommersielle aktører, spesielt konsulent-selskapene. Vi tror også at NGU kan markedsføre sine tjenester bedre, særlig mot kommune-sektoren, som er en brukergruppe som kan ha stor nytte av økt bruk av geologisk kunnskap i planlegging og saksbehandling

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utgiver

Nærings- og handelsdepartementet

Utfører

Econ Pöyry

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7645-944-9