Last ned som PDF

69 sider

0.73 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av Norges geologiske undersøkelse

Evaluering

Evaluering av Norges geologiske undersøkelse

NGU fremstår som en faglig sterk og velrenommert organisasjon. I evalueringen har det imidlertid fremkommet et ønske fra både næringslivet og offentlige samarbeids-partnere at organisasjonen prioriterer geologisk kartlegging og utvikling og drift av nasjonale databaser sterkere i årene framover. Dette skyldes at basisoppgavene har kommet noe i skyggen av økt innsats på nye, voksende markeder for NGUs tjenester, økt forskning og oppdrag der NGU kan være i konkurranse med kommersielle tilbydere av tjenester. Videre er det et behov for bedre fungerende samarbeidsmekanismer på områder der det er konkurranseflater mot kommersielle aktører, spesielt konsulent-selskapene. Vi tror også at NGU kan markedsføre sine tjenester bedre, særlig mot kommune-sektoren, som er en brukergruppe som kan ha stor nytte av økt bruk av geologisk kunnskap i planlegging og saksbehandling

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utgiver

Nærings- og handelsdepartementet

Utfører

Econ Nordic

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7645-944-9