Last ned som PDF

45 sider

0.27 MB

Forsiden av dokumentet Byggekostnadsprogrammet - sluttevaluering

Evaluering

Byggekostnadsprogrammet - sluttevaluering

Denne rapporten tar for seg sluttevalueringen av programmet, med vekt på hvordan programmet er gjennomført, hvordan programmet har formidlet resultater fra prosjektene og hvilken nytte næringen mener programmet har bidratt med for dem.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utførere

Agenda Kaupang og Asplan Viak

Språk

norsk