Last ned som PDF

57 sider

0.52 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway

Evaluering

Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway

TØI har gjennomført en evaluering av aktiviteten til Short Sea Promotion Centre Norway (SPC Norway). Hovemålet har vært å vurdere om SPC Norway har bidratt til en overføring av person- og godstransport fra veg til sjø.

Publisert

Eiere

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Utgivere

Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Forfatter

Thorkil C. Askildsen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-480-0507-0