Last ned som PDF

44 sider

2.11 MB

Forsiden av dokumentet Forskning - en forutsetning for god pasientbehandling!

Kartlegging

Forskning - en forutsetning for god pasientbehandling! 21 eksempler på forskning som gir viktige bidrag

Den kliniske forskningen på norske sykehus har stor betydning for kvaliteten av behandlingstilbudet til norske pasienter. Vi har i utarbeidingen av denne publikasjonen hatt et spennende samarbeid med universitetssykehusene, som har bidratt med eksempler fra egen forskning og fra prosjekter med samarbeidende sykehus. Vi har ikke fått plass til alle de gode eksemplene, men presenterer et utvalg på 21. Det er mange flere prosjekter vi gjerne ville hatt med, og som sykehusene har god grunn til å være stolt av. Universitetssykehusene er helt sentrale i de nye regionale helseforetakene både som spydspiss for forskning og utvikling, for utprøving av bedre behandlingstilbud, for utdanning av fremtidig helsepersonell og utdanning av spesialister. De er også meget viktige aktører for kvalitetssikring av nye tilbud til pasientene. Vi håper med denne publikasjonen at vi kan gi leserne et lite inntrykk av noen av de mange resultater den kliniske forskningen har gitt, og som vi håper kan gi inspirasjon til mange flere spennende og nødvendige forskningsaktiviteter.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

8212017532

Tema

Helse og omsorg