Last ned som PDF

45 sider

7.47 MB

Forsiden av dokumentet Dybdeanalyse av dødsulykker i Region vest

Studie

Dybdeanalyse av dødsulykker i Region vest Rapport 2018

1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene på landsbasis for 2018, og viser utviklingstrekk i årsaksbildet i perioden 2005-2018. Rapporten peker på årsaksfaktorer bak ulykkene og skadeomfang, både innen trafikantadferd, kjøretøysikkerhet og forhold ved vegen.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Hans Olav Hellesøe

Språk

norsk (bokmål)