Last ned som PDF

224 sider

4.59 MB

Forsiden av dokumentet Infrastruktur gjør forskjell

Evaluering

Infrastruktur gjør forskjell evaluering av SIVA 2002-2008

NIBR og Oxford Research AS har evaluert SIVA. Hovedpoenget med evalueringen har vært å vurdere om SIVA når sine mål på ”en god og effektiv måte”. SIVAs mål er delt i et hovedmål (SIVAs formålsparagraf), samt i delmål for de to hoved-virksomhetsområdene eiendom og innovasjon. Fokus i evalueringen har vært å kartlegge og vurdere effekter av selskapets virksomhet, noe som også omfatter en vurdering av addisjonaliteten av selskapets ulike aktiviteter.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utgiver

Nærings- og handelsdepartementet

Utførere

OsloMet - storbyuniversitetet og Oxford Research AS

Forfattere

Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7071-837-5