Last ned som PDF

83 sider

0.65 MB

Forsiden av dokumentet Norsk Designråd og Norsk Form

Evaluering

Norsk Designråd og Norsk Form vurdering av framtidig samarbeid

Rambøll Management har gjennomført en organisasjonsevaluering av Norsk Designråd (ND) og Norsk Form (NF). Evalueringens mandat ligger i Handlingsplan for kultur og næring (juni 2007) hvor et av tiltakene er iverksetting av utredningsarbeid for å evaluere samarbeid mellom ND og NF, som er samlokaliserte i Norsk Design- og arkitektursenter (DogA). Det er foretatt en vurdering av eksisterende samarbeid, samt en vurdering av fremtidig samarbeid mellom organisasjonene. Dette har bunnet ut i en scenarioanalyse som skisserer tre ulike alternativer for fremtidig organisering hvor fordeler og ulemper presenteres ved hvert alternativ samt anbefalinger til valg av scenario for fremtidig organisering av samarbeid.

Publisert

Eiere

Kultur- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Utgivere

Kultur- og kirkedepartementet og Nærings- og handelsdepartementet

Utfører

Rambøll Norge AS

Språk

norsk (bokmål)