Last ned som PDF

55 sider

0.76 MB

Forsiden av dokumentet Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin

Evaluering

Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin

Det spesialiserte tilbudet i lindrende behandling blir stadig bygget ut og de fleste helseforetakene har nå etablert team for lindrende behandling. Liggetiden i spesialisthelsetjenesten skal videre ned og mer av behandlingen blir poliklinisk. Det forventes at de kommunale helse- og omsorgstjenestene tar hånd om flere og sykere pasienter enn tidligere. Den teknologiske utviklingen gir nye muligheter, samtidig som det er viktig å tilby lindrende behandling med god kvalitet. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen har definerte krav til kompetanse for leger og andre yrkesgrupper som kan ha en rolle i det tverrfaglige teamet rundt pasienten. For å bedre og kvalitetssikre det lindrende helsetilbudet har det vært ønskelig å formalisere krav til utdanning og kompetanse i palliativ medisin for leger. Etableringen av forsøksordningen Kompetanseområde palliativ medisin (KPM) er kommet i stand som en måte formelt å godkjenne kompetanse på og gi offisiell godkjenning for denne kompetansen. Fagrådet utarbeidet i 2010 prosjektplanen for Kompetanseområde palliativ medisin. Denne rapporten beskriver gjennomføringen og erfaringene fra prosjektet. Arbeidsgruppen utarbeidet i tiden etter alle dokumenter og etablerte rammene for den praktiske gjennomføringen av forsøksordningen (KPM).

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Forfattere

Leif Nordbotten, Siri Brelin, Dagny Faksvåg Haugen og Lotte Rogg

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg