Last ned som PDF

81 sider

1.74 MB

Forsiden av dokumentet Nukleære virksomheter ved Institutt for energiteknikk IFE

Evaluering

Nukleære virksomheter ved Institutt for energiteknikk IFE en samfunnsøkonomisk kost/nytte-analyse

Institutt for Energiteknikk (IFE) har konsesjon frem til utgangen av 2008 for å drive de to forskningsreaktorene som finnes i Norge i dag, en på Kjeller (JEEP II) og en i Halden (HBWR). Aktivitetene knyttet til disse reaktorene utgjør grunnlaget for norsk kompetanse på nukleærteknologi, noe som både bidrar til å fremme industri-politiske prioriteringer og å styrke norske myndigheters innflytelse i atomsikkerhetsarbeid internasjonalt. Samtidig fører aktivitetene til miljøulemper for innbyggerne bosatt i nærheten av driftsanleggene,og til fremtidige generasjoner gjennom akkumulering av høyaktivt avfall. For samfunnet sett under ett,finnes det altså både argumenter som taler for og i mot videre drift av forskningsreaktorene. Formålet med evalueringsarbeidet dokumentert i foreliggende rapport, er å belyse nærmere de positive og negative sidene ved fortsatt drift, samt heldige og uheldige konsekvenser ved eventuell nedleggelse av reaktorene –og sammenligne disse. Vurderingene som fremkommer skal gi et grunnlag for fremtidige beslutninger om fortsatt driftstillatelse.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utgiver

Nærings- og handelsdepartementet

Utfører

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-12-02527-1