Last ned som PDF

46 sider

7.44 MB

Forsiden av dokumentet Statlig kjøp av posttjenester

Evaluering

Statlig kjøp av posttjenester

Ordningen med statlig kjøp av posttjenester skal dekke Postens merkostnader som følger av kravet i konsesjonen om seks dagers utlevering av post i hele landet. ECONs mandat har vært å kvalitetssikre om Postens kostnadsberegning av statlig kjøp av posttjenester med rimelig sannsynlighet angir et korrekt nivå for merkostnadene. Vi har både benyttet alternative innfallsvinkler prinsipielt sett og analysert data med andre metoder enn hva Posten har gjort. Hovedkonklusjonen er at Postens beregning for 2005 ligger innenfor et rimelig intervall for hva som sannsynligvis er den reelle merkostnaden som konsesjonsforpliktelsene medfører for Posten.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Econ Nordic

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-7645-827-0