Last ned som PDF

50 sider

0.38 MB

Forsiden av dokumentet Følgeevaluering av områdesatsingen i Groruddalen

Evaluering

Følgeevaluering av områdesatsingen i Groruddalen

De fire bydelene i Groruddalen har siden 2007 fått midler fra Husbanken til å gjennomføre helhetlig områdesatsinger i geografisk avgrenset pilotområde - ett i hver bydel. Bydelene skal gjennom målrettede tiltak bremse opp en negativ utvikling knyttet til levekår og fysisk miljø. Følgeevalueringen har funnet at områdesatsingene hittil har skapt betydelig entusiasme i nærmiljøene og en del tiltak er realisert. Bydelene har imidlertid hatt utfordringer med å involvere representanter for innvandrerbefolkningen og utvikle gode samarbeids- og samhandlingsrelasjoner med kommunale etater. Det at flere tiltak er på annen manns grunn, og ofte gir vedlikeholds-/driftskostnader, gir også bydelene betydelige utfordringer. Vi anser at den formelle organisering av satsingen ikke er godt nok tilpasset områdesatsingens utfordringer og vi har identifisert et behov for bedre forankring og koordinering. Sistnevnte gjelder både kommunens etater og kommunen sentralt (byrådsavdelingene).

Publisert

Eier

Husbanken

Utfører

Econ Nordic

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8232-020-7