Last ned som PDF

31 sider

1.89 MB

Forsiden av dokumentet Sluttrapport VRI-programmet 2007–2017

Evaluering

Sluttrapport VRI-programmet 2007–2017 Virkemidler for regional FoU og innovasjon – VRI

Programmet VRI, virkemidler for regional innovasjon, hadde oppstart i 2007 og ble avsluttet i 2016. Hovedmålet for siste periode (2014-16) var at VRI skal utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene og fremme forskningsbasert innovasjon i arbeidslivet.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788293288008

Tema

Arbeidsliv utdanning og forskning

Virkemidler

finansieringsordning

Analysekriterier

måloppnåelse fremdrift nytte-kost