Last ned som PDF

70 sider

1.23 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av Husbankens kompetansetilskudd

Evaluering

Evaluering av Husbankens kompetansetilskudd

Kompetansetilskuddet er et statlig tilskudd som gis over budsjettet til Kommunal- og regionaldepartementet og forvaltes av Husbanken. Kompetansetilskuddet ble etablert i 2005 og er et virkemiddel i den nasjonale boligpolikken. Målet for den nasjonale boligpolitikken er at alle skal kunne bo trygt og godt. Formålet med kompetansetilskuddet er at tilskuddene skal bidra til å heve kompetansen på det bolig- og bygningspolitiske området. Tilskuddet skal særlig stimulere til kompetanseheving på følgende politisk prioriterte områder: • Forebygging og bekjempelse av bostedsløshet • Bosetting av flyktninger • Tilrettelegge for at unge og vanskeligstilte skulle kunne bosette seg i egen bolig • Arbeidet med å redusere byggekostnadene • Universell utforming • Miljøhensyn i boligsektoren

Publisert

Eier

Husbanken

Utfører

Asplan Viak

Forfattere

Oddny Grete Råd og Tone Home Sollien

Språk

norsk (bokmål)