Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av Husbankens kompetansetilskudd

Evaluering

Evaluering av Husbankens kompetansetilskudd

Kompetansetilskuddet er et statlig tilskudd som gis over budsjettet til Kommunal- og regionaldepartementet og forvaltes av Husbanken. Kompetansetilskuddet ble etablert i 2005 og er et virkemiddel i den nasjonale boligpolikken. Målet for den nasjonale boligpolitikken er at alle skal kunne bo trygt og godt. Formålet med kompetansetilskuddet er at tilskuddene skal bidra til å heve kompetansen på det bolig- og bygningspolitiske området. Tilskuddet skal særlig stimulere til kompetanseheving på følgende politisk prioriterte områder: • Forebygging og bekjempelse av bostedsløshet • Bosetting av flyktninger • Tilrettelegge for at unge og vanskeligstilte skulle kunne bosette seg i egen bolig • Arbeidet med å redusere byggekostnadene • Universell utforming • Miljøhensyn i boligsektoren

Publisert

Eier

Husbanken

Utfører

Asplan Viak

Forfattere

Oddny Grete Råd og Tone Home Sollien

Språk

norsk (bokmål)