Last ned som PDF

23 sider

0.49 MB

Forsiden av dokumentet Programplan - SAMKUL

Kartlegging

Programplan - SAMKUL Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger - SAMKUL - Gjelder fra 2018

Forskningsprogrammet Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger – SAMKUL – skal supplere og utfordre eksisterende kunnskapsregimer og bidra med nye perspektiver og ny kunnskap på særlig samfunnsrelevante områder. Samfunnsutviklingen preges av globale endringsprosesser, for eksempel når det gjelder teknologi, demografi, kultur og miljø. For å gjøre samfunnet bedre i stand til å møte de store samfunnsutfordringene og mulighetene som følger av endringene, er det behov for et utvidet kunnskapsgrunnlag: En bred forståelse av de kulturelle forutsetningene for samfunnsutviklingen vil gi ny innsikt og supplere de økonomiske, teknologiske og naturvitenskapelige kunnskapsbasene som i dag regnes som gyldige grunnlag for samfunnsmessige veivalg. En viktig forskningspolitisk oppgave for programmet er følgelig å bidra til at særlig humanistisk forskning blir bedre integrert i utfordringsdrevet forskning.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

9788212038011