Last ned som PDF

160 sider

0.6 MB

Forsiden av dokumentet Omsorgsboliger for psykisk syke

Evaluering

Omsorgsboliger for psykisk syke evaluering av Husbankens arbeid

Rapporten omhandler Husbankens arbeid med bygging av omsorgsboliger innenfor Opptrappingsplanen for psykisk helse. Husbanken hadde en klart definert rolle i arbeidet, og samarbeidet med kommunene og fylkesmennene vurderes som godt. Rapporten drøfter også årsaker til forsinkelser i boligbyggingen samt trekk ved de omsorgsboligene som ble realisert.

Publisert

Eier

Husbanken

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Evelyn Dyb og Trine Monica Myrvold

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7071-804-7