Last ned som PDF

44 sider

0.28 MB

Forsiden av dokumentet Virkemidler i distriktspolitikken

Evaluering

Virkemidler i distriktspolitikken En strategisk analyse av statsbudsjettets kapittel 551.60

Tilskudd til fylkeskommunene for regional utvikling (statsbudsjettets kapittel 551 post 60) er ett av virkemidlene i distriktspolitikken. I den strategiske analysen ser vi nærmere på hvordan fylkeskommunene bruker dette virkemiddelet, sett i forhold til regionale og nasjonale utfordringer, mål og strategier. Virkemiddelet vurderes også i forhold til andre virkemidler. Konklusjonen er at fylkeskommunene i stor grad bruker virkemiddelet i tråd med nasjonale forutsetninger, samtidig som det er konsistens mellom utfordringer, mål, strategier og bruk av virkemiddelet på regionalt nivå. Ett problem kan være at det er relativt lite penger, sammenliknet med omfanget av sektorpolitikken på andre områder. Virkemiddelet må dermed, i tråd med forutsetningene, sees som en distriktspolitisk ekstrainnsats. Vi har ikke vurdert effekter av virkemiddelet i dette notatet.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfatter

Steinar Johansen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788270717255

Tema

Kommuner og regioner

Analysekriterier

etterlevelse