Last ned som PDF

49 sider

1.16 MB

Forsiden av dokumentet Sammenfatning av skoleeiers rapportering om midler brukt til etter- og videreutdanning 2012

Kartlegging

Sammenfatning av skoleeiers rapportering om midler brukt til etter- og videreutdanning 2012

Rambøll Management Consulting AS har sammenfattet skoleeiers rapportering om midler brukt til etter- og videreutdanning 2012. Formålet er å gi en overordnet beskrivelse av aktivitetene knyttet til bruk av midlene i 2012. Skoleeierne har rapportert om en total bruk på 685,6 millioner kroner på etterutdanning i 2012 og videreutdanning i skoleåret 2012/2013. Dette er høyere enn i fjor, da de rapporterte om totalt 605 millioner kroner. Det er rapportert om vel 156 000 deltakere i etterutdanning, hvorav ca 10 000 er instruktører og faglige ledere i bedrift. Det er rapportert om 1723 deltakere i videreutdanning med statlig støtte, og 3 069 i videreutdanning i regi av skoleeier, men som ikke gir statlig støtte.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Rambøll Norge AS

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning

Virkemidler

kompetanseheving/rekruttering