Last ned som PDF

28 sider

0.79 MB

Forsiden av dokumentet Sluttrapport. Rassikringsforum

Evaluering

Sluttrapport. Rassikringsforum

Vegdirektoratet opprettet i brev av 22. februar 1999 et rassikringsforum for ”bedre å koordinere, prioritere og evaluere rasfare og rassikringsprosjekt”. Hovedoppgaven til rassikringsforum er: 1) Definere rasutsatt vegstrekning og 2) Lage ens prioriteringskriterier innen rassikring.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon