Last ned som PDF

12 sider

0.87 MB

Forsiden av dokumentet Evalueringsprogrammet 2017-2018

Evaluering

Evalueringsprogrammet 2017-2018

Evaluering er et viktig virkemiddel for en effektiv utviklingspolitikk. Mens ulike deler av bistandsforvaltningen har ansvar for å rapportere om resultatene av de enkelte bistandstiltak,har evalueringsavdelingen i Norad et særskilt ansvar for å dokumentere i hvilken grad norsk bistand er effektiv, relevant og oppnår resultater som forutsatt. Avdelingen rapporterer direkte til departementsrådene i Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Arbeidet i avdelingen foregår i tråd med følgende prinsipper: Evalueringene skal gjennomføres uavhengig av dem som har forvaltnings- og gjennomføringsansvaret. Evalueringene skal gjennomføres i henhold til anerkjente evalueringsfaglige metoder og prinsipper. Evalueringene skal søke å belyse relevante problemstillinger. Evalueringer skal fremme operasjonelle anbefalinger som kan nyttiggjøres i utforming av budsjetter og videreutvikling av den virksomheten som evalueres. Evalueringene skal bidra til en konstruktiv og åpen debatt. Evalueringsprogrammet er utformet i konsultasjon med andre aktører i og utenfor bistandsforvaltningen. Evalueringene er valgt ut fra en vurdering av vesentlighet, egenart og risiko i Norges utviklingssamarbeid samt en vurdering av hvilke spørsmål som antas å være aktuelle i perioden programmet dekker. Programmet vil kunne endres ut fra endringer i behov og forutsetninger. Programmet og status for de planlagte og pågående evalueringer finnes på våre nettsider norad.no/evaluering.

Publisert

Eier

Norad

Språk

norsk

Kilde

www.norad.no

ISBN

9788275488419