Last ned som PDF

43 sider

0.66 MB

Forsiden av dokumentet Kartlegging av kommunenes erfaringer med å praktisere regelverket om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Kartlegging

Kartlegging av kommunenes erfaringer med å praktisere regelverket om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Dette prosjektet har hatt som formål å kartlegge kommunenes erfaringer med reglene i barnehageloven om private barnehagers bruk av offentlige tilskudd. Dette omhandler regelverket som er lovfestet i barnehageloven §§ 14 a, 16 a og forskrift om regnskapsplikt for godkjente, ikkekommunale barnehager.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Agenda Kaupang

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

Tema

Kommuner og regioner

Analysekriterier

erfaringer