Last ned som PDF

80 sider

0.57 MB

Forsiden av dokumentet Clinical Research

Evaluering

Clinical Research Clinical Medicine, Clinical Odontology, Clinical Pharmacology. Panel 1

Evaluering av klinisk, epidemiologisk, samfunnsmedisinsk, helsefaglig og psykologisk forskning 2004. I 2003 gjennomførte Norges forskningsråd en stor evaluering av medisinsk og helsefaglig forskning. Evalueringen omfatter forskning ved universitetene, universitetssykehusene og relevante forskningsinstitutter. Norges forskningsråd offentliggjorde onsdag 28. januar 2004 en stor evaluering av norsk medisinsk og helsefaglig forskning. Dette er den største og mest omfattende evalueringen Norges forskningsråd har foretatt noen gang, uavhengig av fagfelt. Tre internasjonale ekspertpaneler har evaluert klinisk, epidemiologisk, samfunnsmedisinsk, helsefaglig og psykologisk forskning i Norge. Ekspertene påpeker at det finnes en rekke strukturelle problemer som må erkjennes og håndteres før norsk medisinsk forskning kan utnytte sitt fulle potensiale. Problemene er ikke unike, men synes å være mer uttalt i Norge enn i land det er naturlig å sammenlikne med. Samtidig finnes det enkelte norske medisinske og helserelaterte forskningsmiljøer som hevder seg meget godt på verdensbasis. Ekspertene foreslår en rekke tiltak for å styrke den medisinske forskningen. Lederne for de tre ekspertpanelene presenterte hver sine rapporter: Panel 1: Klinisk forskning v/professor Ulf Smith, Gøteborgs Universitet Panel 2: Epidemiologi, samfunnsmedisin, helsetjenesteforskning, annen helserelatert forskning v/direktør Finn Kamper-Jørgensen, Statens Institutt for Folkesundhed i København Panel 3: Psykiatri og psykologi v/professor Lars-Göran Nilsson, Stockholm Universitet Direktør Finn Kamper-Jørgensen presenterte den fjerde evalueringsrapporten som tar opp de sentrale felles problemområdene for hele evalueringen. Rapportene ble kommentert av representanter fra miljøene, i tillegg til ekspedisjonssjef i Utdannings- og forskningsdepartementet Rolf Reed og departementsråd i Helsedepartementet Anne Kari Lande Hasle. Oppfølging Divisjonsstyret for vitenskap i Forskningsrådet vedtok i mars 2004, at Forskningsrådet skulle ta initiativ til oppfølging av evalueringen ved å nedsette en gruppe med representanter fra relevante departementer, helseforetakene, fakultetene/forskningsmiljøene og Forskningsrådet. Gruppen ble bedt om å gjennomgå forslagene til endring, ansvarsfordeling og samhandling knyttet til strukturelle spørsmål og foreslå konkrete tiltak og ansvarsfordeling.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Utfører

Internasjonalt sammensatt evalueringskomité

Språk

engelsk

ISBN

82-12-01902-0