Last ned som PDF

38 sider

0.6 MB

Forsiden av dokumentet Forslag til nasjonal strategiplan for torskeoppdrett

Strategi/plan

Forslag til nasjonal strategiplan for torskeoppdrett

Strategiplanen har som mål å medvirke til utviklingen av en kommersiell og bærekraftig næring basert på oppdrett av torsk gjennom en fokusert, samordnet og langsiktig offentlig medvirkning. Strategiplanen er utarbeidet av en interdepartemental

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Språk

norsk