Last ned som PDF

92 sider

0.9 MB

Forsiden av dokumentet Boforhold og velferd

Studie

Boforhold og velferd Rapport 2019:2

Institutt for samfunnsforskning har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretatt en analyse av sammenhenger mellom bolig og boforhold på den ene siden, og øvrige velferdsutfall på den andre siden - basert på norske registerdata. Rapporten omfatter tre delprosjekter som på ulike måter undersøker sammenhengene mellom bolig og velferd.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Institutt for samfunnsforskning

Forfattere

Kristine von Simson og Janis Umblijs

Språk

norsk

ISBN

9788277636191

Tema

familie og forbruker