Last ned som PDF

20 sider

2.29 MB

Forsiden av dokumentet Radarmålinger av snøskred ved fv. 293 Holmbuktura

Studie

Radarmålinger av snøskred ved fv. 293 Holmbuktura Resultater fra testmålinger i 2017 og 2018

Statens vegvesen Region nord gjennomførte testmålinger i perioden fra 17. februar 2017 til 1. juni 2018. Formålet med testen var å verifisere om radarteknologien kunne være en pålitelig metode også når avstandene blir lange og flatene store. Testen gikk ut på å detektere snøskred i sanntid og gjennomføre dataprosessering som var tilstrekkelig rask, stabil og pålitelig. Det ble i testperioden gjort 88 deteksjoner. Av disse gikk 3 skred over vegen. Av alle deteksjonene antas 85 å være reelle skred, mens 3 antas å være falske alarmer. 16 % av deteksjonene ble gjort i god sikt, mens 33 % ble gjort under nedsatt sikt som følge av værforhold. 51 % av deteksjonene ble gjort i mørke. Gjennomsnittlig varighet på radarsignalene fra skredene som ble detektert, var på 79 sekunder. Radaren brukte 3-5 sekunder på å detektere skredene før signal ble sendt til mottaker, i dette tilfellet på SMS.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

engelsk