Evaluering

Evaluering av SkatteFUNN sluttrapport

SkatteFUNN, som gir bedriftene fradrag i skatt for kostnader til forskning- og utvikling, gir mer forskning, økt verdiskaping og flere innovasjoner. Ordningen fører til mer forskning og utvikling (FoU) i bedriftene enn vi ville fått uten: en krone investert fra det offentlige utløser i gjennomsnitt to kroner i investeringer fra næringslivet. Dette er høyere enn hva som er vanlig internasjonalt. Det er Statistisk Sentralbyrå (SSB) som på oppdrag fra Forskningsrådet siden 2004 har gjennomført en omfattende evaluering av ordningen.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Utførere

Statistisk sentralbyrå og Nordlandsforskning

Språk

norsk (bokmål)