Last ned som PDF

150 sider

1.8 MB

Forsiden av dokumentet Rettsvitenskapelig forskning i Norge - en evaluering

Evaluering

Rettsvitenskapelig forskning i Norge - en evaluering

Evaluering av rettsvitenskapelig forskning. Forskningsrådet startet i januar 2008 en evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge. Arbeidet ble avsluttet høsten 2009. Som et ledd i evalueringen av forskningen i alle de samfunnsvitenskapelige fagene har Forskningsrådet evaluert rettsvitenskapen. Hovedformålet med evalueringen var å utvikle faget. Evalueringen skulle bidra til læring og egenutvikling i forskningsmiljøene og gi innsikt i deres sterke og svake sider og i utfordringer for den rettsvitenskapelige forskningen.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Utfører

Internasjonalt sammensatt evalueringskomité

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-12-02729-9