Last ned som PDF

29 sider

52.5 MB

Forsiden av dokumentet Prøvebelastning av stålrørspel ved Minnesund. Innlegg på kurs i utførelse og kontroll av pelearbeider, oktober 1996

Statusrapport

Prøvebelastning av stålrørspel ved Minnesund. Innlegg på kurs i utførelse og kontroll av pelearbeider, oktober 1996

Rapporten omhandler prøvebelastning av en stålrørspel ved minnesund bru. Stålpelen hadde diameter 916 mm og lengde 24 m. Fire forankringspeler ble brukt som mothold og opplegget for prøvebelastning er gjennomgått. Prøvebelastningen ble utført etter beskrivelsen i Håndbok 015 Feltundersøkelser. For å få en oversikt over fordeling av sidefriksjon og spissmotstand ble prøvepelen instrumentert med strekklapper. Prøvebelastningen viste at pelen hadde mindre enn halvparten av prosjektert bæreevne etter Peleveiledningen.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon Plan, bygg og eiendom