Last ned som PDF

16 sider

0.18 MB

Forsiden av dokumentet Skolerapport 2 fra UiO, 2009

Studie

Skolerapport 2 fra UiO, 2009 Noen resultater fra intervju og spørreundersøkelse i evalueringen av prosjektet Bedre vurderingspraksis

Her foreligger Skolerapport 2 som presenterer noen foreløpige resultater fra undersøkelsene 3 og 4. Rapporten er først og fremst skrevet for skolene som deltar i prosjektet Bedre vurderingspraksis, og vi har valgt å presentere de resultatene som vi anser som mest interessante og nyttige for skolene i deres fortsatte arbeid med prosjektet. Disse funnene er særlig knyttet til den praktiske gjennomføringen av vurdering med bruk kjennetegn på måloppnåelse. Dermed har skolene mulighet til å kunne justere arbeidet med prosjektet i den siste fasen. Resultatene som trekkes fram, må også anses som viktig informasjon til både skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Vi har i denne rapporten unnlatt å diskutere eventuell signifikans ved de rapporterte forskjellene. Detaljer om dette beskrives nærmere i den endelige evalueringsrapporten.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfattere

Inger Throndsen, Therese N. Hopfenbeck, Svein Lie og Erling Lars Dale

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning