Last ned som PDF

24 sider

1.25 MB

Forsiden av dokumentet Produktivitet, aktivitet og ressursinnsats i psykisk helsevernet og TSB

Kartlegging

Produktivitet, aktivitet og ressursinnsats i psykisk helsevernet og TSB Analysenotat 18/17 - SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Dette analysenotatet vil gi en beskrivelse av ressursinnsats, aktivitet og produktivitet for psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og belyser samtidig forhold som forventes å ha betydning for produktivitet og produktivitetsutvikling i disse tjenesteområdene. Gjennomgangen dekker perioden 2012 til 2016, og produktivitetsindikatorer beregnes særskilt for TSB, psykisk helsevern for barn og unge (PHV-BU) og psykisk helsevern for voksne (PHV-V). Alle offentlige helseforetak, alle private avtaleinstitusjoner med områdeansvar samt fire større private institusjoner som leverer tjenester innen TSB inngår i grunnlagene for analysene.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Forfattere

Ragnild Bremnes, Solfrid E. Lilleeng, Marit Sitter og Per Bernhard Pedersen

Språk

norsk