Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Barnevernet - et utfordrende samliv mellom stat og kommune

Forhåndsutredning

Barnevernet - et utfordrende samliv mellom stat og kommune

Rapporten er utarbeidet av Vista Analyse, i samarbeid med ideas2evidence, på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Rapporten presenterer de samfunnsøkonomiske konsekvensene av ulike alternativer for ny faglig og økonomisk ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet.

Publisert

Eier

Barne- og familiedepartementet

Utførere

Vista Analyse og Ideas2evidence

Forfattere

Tyra Ekhaugen og Ingeborg Rasmussen

ISBN

9788281262478

Tema

familie og forbruker

Nøkkelord

Ansvarsfordelig,Stat og kommune, finansieringsansvar (Emneord fra rapport)

Virkemidler

organisering

Analysekriterier

samfunnsøkonomi