Last ned som PDF

228 sider

5.89 MB

Forsiden av dokumentet Barnevernet - et utfordrende samliv mellom stat og kommune

Forhåndsutredning

Barnevernet - et utfordrende samliv mellom stat og kommune

Rapporten er utarbeidet av Vista Analyse, i samarbeid med ideas2evidence, på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Rapporten presenterer de samfunnsøkonomiske konsekvensene av ulike alternativer for ny faglig og økonomisk ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet.

Publisert

Eier

Barne- og familiedepartementet

Utførere

Vista Analyse AS og Ideas2evidence

Forfattere

Tyra Ekhaugen og Ingeborg Rasmussen

Språk

norsk

ISBN

9788281262478

Tema

familie og forbruker

Nøkkelord

Ansvarsfordelig,Stat og kommune, finansieringsansvar (Emneord fra rapport)

Virkemidler

organisering

Analysekriterier

samfunnsøkonomi