Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Pharmaceutical Research in Norway

Vedlegg

Evaluering

Pharmaceutical Research in Norway An Evaluation

Fagevaluering av farmasøytisk forskning (2006). Norges forskningsråd gjennomførte i 2006 en evaluering av forskningsmiljøene innen farmasøytisk forskning ved de tre norske universitetene som har ansvar for profesjonsutdannelsen i farmasi: universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. I 2008 ble evalueringen fulgt opp med en fagplan, der fagplanutvalget gir en rekke anbefalinger for å utvikle og styrke farmasøytisk forskning i Norge. Anbefalingene er i all hovedsak i tråd med synspunktene som er kommet frem i evalueringsrapporten. Evalueringsrapporten fra 2006 slo fast at farmasøytisk forskning i Norge ikke nådde opp på samme nivå som i andre nordiske land. Manglende samarbeid og koordinering mellom institusjonene, manglende strategi for forskningen og lite gunstige finansieringsordninger var noen av årsakene, i følge evalueringskomiteen. Fagplanutvalget foreslår en rekke konkrete tiltak, både umiddelbare og mer langsiktige, for å styrke og utvikle farmasøytisk forskning. Fagplanutvalget anbefaler å lyse ut fem institusjonsforankrede strategiske prosjekter (ISP) til de farmasøytiske instituttene. Fagplanutvalget foreslår særlig å styrke de tre forskningsområdene samfunnsfarmasi/klinisk farmasi, galenisk farmasi og toksikologi. Det bør opprettes et program for farmasøytisk forskning. Programmet bør være på 300 millioner kroner fordelt over ti år, mener utvalget. Nasjonal forskerskole i farmasi, opprettelsen av et nasjonalt, koordinerende forskningsorgan, samt mer utstrakt bruk av internasjonale fagpersoner ved utarbeidelse av institusjonelle forskingsstrategier og evalueringer er andre konkrete anbefalinger i den nye fagplanen. Fagplanutvalget anbefaler dessuten å opprette 20 nye postdoc-stillinger over en periode på seks år. Alle stipendiater ved institusjonene bør gis et fjerde år, slik at de kan bidra med 25 % pliktarbeid, vanligvis undervisning.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Utfører

Internasjonalt sammensatt evalueringskomité

Språk

engelsk

ISBN

82-12-02384-2