Last ned som PDF

108 sider

7.34 MB

Forsiden av dokumentet Regionale kunnskapsgrunnlag 2018

Kunnskapsoppsummering

Regionale kunnskapsgrunnlag 2018 FoU-basert innovasjon i næringslivet - statistikk og indikatorer

Nærings- og arbeidslivet i Norge gjennomgår en omstilling – på grunn av det grønne skiftet, digitalisering, teknologiske muligheter, nye forretningsmodeller osv. Endringene både utfordrer og gir store muligheter. Forskningsrådet er pådriver for at forskning skal bidra til innovasjoner i næringsliv og offentlig sektor som gagner samfunnet og skaper verdier og arbeidsplasser i hele landet. Skal vi lykkes med forskningsbasert innovasjon i hele landet, må vi kjenne de ulike regionene godt. Forskningsrådet samler derfor data og analyserer regionenes næringsstruktur, forskning- og innovasjonssystemer, forskningssatsinger og gjennomslag i nasjonale og europeiske FoU-programmer. I det regionale kunnskapsgrunnlaget har vi samlet data fra blant annet Statistisk sentralbyrå, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, regionale forskningsfond og Forskningsrådet, inkludert SkatteFUNN for hvert fylke, og her presenterer vi våre analyser.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212037373

Tema

Kommuner og regioner utdanning og forskning

Virkemidler

kompetanseheving/rekruttering