Last ned som PDF

141 sider

1.7 MB

Forsiden av dokumentet 85 tilrådingar for styrkt  eigenkontroll i kommunane

Vedlegg

Kartlegging

85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane

Dette er ei kartlegging av krava om internkontroll retta mot kommunar og fylkeskommunar i lover og forskrifter. Kartlegginga byggjer på opplysningar henta inn frå dei ulike departementa, og er gjord av sekretariatet for arbeidsgruppa som skal

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Språk

norsk