Last ned som PDF

121 sider

0.53 MB

Forsiden av dokumentet Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2005

Evaluering

Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2005

Forskningsrådet har gjennom lengre tid utviklet et helhetlig system for analyse av næringsrettet FoUstøtte basert på prinsippene for nyttekostnadsanalyse. Dette er den siste av en rekke rapporter om resultatmåling av Forskningsrådets støtte til brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP) med private eller offentlige kontraktspartnere. Rapporten omtaler og analyserer BIP-prosjektene fra søknadsbehandling i Forskningsrådet fram til måling av langsiktige resultater fra prosjektene inntil 8 år etter prosjektstart. Det er gjennomført omfattende empiriske undersøkelser av mange årsklasser av prosjekter fra 1995 fram til og med 2005.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Utfører

Møreforskning AS

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7830-103-6