Last ned som PDF

28 sider

2.46 MB

Forsiden av dokumentet Gjeldslette for utvikling

Vedlegg

Kartlegging

Gjeldslette for utvikling Den norske handlingsplanen - Sammendrag

Fattige land som nylig har kommet ut av krig og konflikt har særlig behov for finansiell assistanse. Gjenoppbyggingen vil kreve store ressurser. Landet vil ha store importbehov. Samtidig vil et svekket næringsliv bare i begrenset grad kunne skaffe til veie nye inntekter. I slike tilfeller vil ekstern gjeldsbetjening forvanske og forlenge gjenoppbygging. Rask og dyp gjeldslette vil ofte være helt nødvendig. Dersom landene kandiderer til HIPC-ordningen, bør alle kluter settes inn på at de skal kvalifisere seg for denne.

Publisert

Eier

Utenriksdepartementet

Språk

norsk

ISBN

8271777610