Last ned som PDF

57 sider

1.52 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av tilskudd til drift av organisasjoner og utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet

Evaluering

Evaluering av tilskudd til drift av organisasjoner og utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet

Evalueringen vurderer to tilskuddsordninger på barnevernsområdet: tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet og tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet. Formålet er å gi BFD et grunnlag for å vurdere tilskuddsordningene og forvaltningen av dem opp mot kriteriene effektivitet, måloppnåelse og treffsikkerhet. Datainnsamlingen i evalueringen har bestått av dokumentgjennomgang samt intervjuer med representanter fra både forvaltningen og utvalgte organisasjoner. Det har også vært gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse blant organisasjoner i mottakergruppen for tilskuddene.

Publisert

Eier

Barne- og familiedepartementet

Utfører

Agenda Kaupang

Forfatter

Marit Brochmann

Språk

norsk

Tema

familie og forbruker

Nøkkelord

Barnevern

Virkemidler

tilskudd

Analysekriterier

måloppnåelse effektivitet virkning/effekt