Last ned som PDF

214 sider

1.81 MB

Forsiden av dokumentet E.coli-saken

Evaluering

E.coli-saken evaluering av myndighetenes og næringens håndtering vinter/vår 2006

Vinteren 2006 ble Norge rammet av et matbårent smitteutbrudd forårsaket av den uvanlig aggressive Verotoksinproduserende Escherichia coli (E. coli) O103:H25. Utbruddet rammet 18 personer, hovedsakelig barn. Ti av barna ble rammet av den sjeldne nyresykdommer hemolytisk syndrom (HUS), hvorav ett barn døde. Utvalget vil gi honnøsr til alle de involverte, både de som gjennomoppklaringsarbeidet bidro til at smittekilden ble funnet kun en måned etter at smitteutbruddet var bekreftet, og de som gjennom arbeidet med å kontrollere smittekilden bidro til at ikke flere ble syke.

Publisert

Eiere

Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

Utfører

E.coli-utvalget

Språk

norsk (bokmål)