Last ned som PDF

212 sider

1.95 MB

Forsiden av dokumentet Skatteparadis og utvikling

Vedlegg

Evaluering

Skatteparadis og utvikling Tilstand, analyser og tiltak

Utvalget skal utrede de lukkede jurisdiksjoners funksjon i forhold til kapitalflukt fra utviklingsland. Med utgangspunkt i formålet med utviklingspolitikken, skal utvalget også vurdere Norges forhold til plassering av midler via slike lukkede jurisdiksjoner. Utvalget skal bygge på de utviklingspolitiske føringer som er nedfelt i Soria Moriaerklæringen. Utviklingsministerens redegjørelser for Stortinget og statsbudsjettene og Stortingets behandling av disse, og på stortingsmeldingen om utviklingspolitikk når den foreligger. Utvalget skal legge til grunn OECDs definisjon av begrepet ”lukkede jurisdiksjoner” (”financial centres/tax havens”) og som grunnlag for sine vurderinger og tilrådinger nyttiggjøre seg utredningsarbeid som gjøres i regi av blant annet Verdensbanken om utviklingseffekten av ulovlige kapitalstrømmer og også annet relevant arbeid i regi av internasjonale organisasjoner og prosesser. Utvalget skal videre som grunnlag for sine vurderinger og tilrådninger også gjøre seg kjent med nasjonal lovgivning og praksis i relevante land og jurisdiksjoner.

Publisert

Eier

Utenriksdepartementet

Utfører

Utvalg

Språk

norsk

ISBN

9788275484008

Tema

Utenrikssaker