Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Erfaringsgjennomgang av norsk ebolahåndtering

Statusrapport

Erfaringsgjennomgang av norsk ebolahåndtering

Norge leverte et godt bidrag til bekjempelse av ebolaepidemien gjennom innsatsen i Sierra Leone. Det nasjonale beredskapsarbeidet mot ebola har styrket smittevernberedskapen i Norge. Helsedirektoratet vurderer at følgende tre læringspunkter er særlig viktige å følge opp:  Det er behov for å utvikle prosedyrer for Norges bidrag til løsning av internasjonale helsekriser, med vekt på avklaring av roller og ansvar mellom sektorer og internt i helsesektoren.  Spørsmålet om hvordan kommunene ivaretar sitt ansvar for å sikre tilgjengelighet til smittevernlege i alvorlige smittesituasjoner bør gjennomgås.  Norge bør sikre faste, nasjonale løsninger for medisinsk evakuering både med fly og helikopter.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

ISBN

9788280814142

Tema

Helse og omsorg