Last ned som PDF

54 sider

1.28 MB

Forsiden av dokumentet Erfaringsgjennomgang av norsk ebolahåndtering

Statusrapport

Erfaringsgjennomgang av norsk ebolahåndtering

Norge leverte et godt bidrag til bekjempelse av ebolaepidemien gjennom innsatsen i Sierra Leone. Det nasjonale beredskapsarbeidet mot ebola har styrket smittevernberedskapen i Norge. Helsedirektoratet vurderer at følgende tre læringspunkter er særlig viktige å følge opp:  Det er behov for å utvikle prosedyrer for Norges bidrag til løsning av internasjonale helsekriser, med vekt på avklaring av roller og ansvar mellom sektorer og internt i helsesektoren.  Spørsmålet om hvordan kommunene ivaretar sitt ansvar for å sikre tilgjengelighet til smittevernlege i alvorlige smittesituasjoner bør gjennomgås.  Norge bør sikre faste, nasjonale løsninger for medisinsk evakuering både med fly og helikopter.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

ISBN

9788280814142

Tema

Helse og omsorg