Last ned som PDF

88 sider

0.43 MB

Forsiden av dokumentet Merverdiavgift og uttak

Evaluering

Merverdiavgift og uttak

Merverdiavgiften er en generell avgift på innenlands forbruk. Ved siden av omsetning og innførsel, er uttak en av tre begivenheter som utløser plikt til å betale merverdiavgift. For at merverdiavgiften skal dekke alt innenlands forbruk av avgiftspliktige varer og tjenester, kan ikke kun omsetning og innførsel omfattes. Ved uttak av en vare eller tjeneste fra avgiftspliktig virksomhet til bruk privat eller formål som ikke omfattes av loven, anses den registrerte næringsdrivende som forbruker av varen eller tjenesten. Siden den avgiftspliktige næringsdrivende har fradragsrett for inngående merverdiavgift på sine anskaffelser, vil den aktuelle varen eller tjenesten som overføres til privat bruk eller ikke-avgiftspliktig virksomhet, ikke være belastet med merverdiavgift. I mandatet er arbeidsgruppen bedt om å foreta en lovteknisk gjennomgang av uttaksbestemmelsene og de korresponderende bestemmelsene om fradragsrett for inngående merverdiavgift. Arbeidsgruppen er kjent med at det nå er igangsatt et arbeid med sikte på å foreta en generell lovteknisk revisjon av merverdiavgiftsloven med tilhørende forskrifter og plenarvedtak. Arbeidsgruppens forslag kan samlet sett antas å innebære en viss lemping i regelverket som kan bidra til å redusere statens inntekter noe.

Publisert

Eier

Finansdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Språk

norsk