Last ned som PDF

99 sider

1.28 MB

Forsiden av dokumentet Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2010

Evaluering

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2010 rapport

Politidirektoratet har gjennomført en landsomfattende innbyggerundersøkelse om publikums oppfattelse av og holdninger til politiet. Undersøkelsen kartlegger publikums kontakt med politiet, deres inntrykk av kriminalitetsutviklingen og publikums utsatthet for kriminalitet. Politidirektoratet har gjennomført liknende undersøkelser i 2004, 2006, 2008 og 2009. Årets undersøkelse viser at politiets evne til å skape trygghet ligger på samme nivå som i 2009 og året før (89-90 prosent er tilfredse). Andelen som har tillit til politiet følger en positiv trend og har økt fra hhv. 83 og 84 prosent i 2008 og 2009 til 86 prosent i 2010. Andelen som er tilfredse med politiet ved akutt behov for hjelp ligger nå på 70 prosent etter å ha vært nede i 61 prosent i 2009. I 2008 var 71 prosent tilfredse med dette forholdet. Oppfattelsen av politiet Årets undersøkelse viser en positiv utvikling i publikums opplevelse av politiet på følgende områder (fra 2008 til 2010): Tilstedeværelse: 58 prosent opplever at politiet er der det skjer, når det skjer, mot 52 prosent i 2008. Opprettholdelse av ro- og orden: 81 prosent opplever politiets evne til å opprettholde ro og orden som god, mot 76 prosent i 2008. Etterforskningen av ran, vold og seksuallovbrudd: 64 prosent har et godt inntrykk av etterforskningen på dette området nå, mot 58 i 2008. Inntrykket av politiets tilgjengelighet ved akutt behov for hjelp: 60 prosent har et godt inntrykk av dette nå, mot 55 prosent i 2008. Anmeldelser: De innrapporterte tallene for anmeldelser viser følgende trender (fra 2008 til 2010): En økning i anmeldelser av biltyveri eller tyveri fra bil fra 74 til 80 prosent. En økning i anmeldelser av innbrudd eller tyveri fra bolig fra 72 til 77 prosent. En nedgang i anmeldelser av lommetyveri, veskenapping eller annet tyveri på offentlig sted fra 66 til 51 prosent. Andre utviklingstrekk: Andelen som kjenner til at det er mulig å anmelde enkelte forhold på nett har gått ned fra 46 til 37 prosent siden 2009. Andelen som opplever at det har blitt mer kriminalitet i Norge det siste året har gått ned fra 81 til 77 prosent siden 2009.

Publisert

Eier

Politidirektoratet

Utfører

Kantar Norge

Forfattere

Thomas Karterud og Roar Hind

Språk

norsk (bokmål)