Last ned som PDF

88 sider

2.41 MB

Forsiden av dokumentet Rapport: Sosialt entrepenørskap i Norge

Kartlegging

Rapport: Sosialt entrepenørskap i Norge

Denne rapporten er basert på prosjektet «Utvikling av sosialt entreprenørskap i Norge» som ble utlyst fra Kulturdepartementet og Arbeids- og Sosialdepartementet. Prosjektet er gjennomført av forskerne Ivar Eimhjellen (prosjektleder) og Jill Loga ved Uni Research Rokkansenteret. I denne rapporten kartlegger vi omfang og kjennetegn ved sosialt entreprenørskap som fenomen i Norge.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utfører

Norce Norwegian Research Centre As

Forfattere

Ivar Eimhjellen og Jill Loga

Språk

norsk

ISBN

9788280951120

Tema

Kultur, idrett og frivillighet