Last ned som PDF

47 sider

0.96 MB

Forsiden av dokumentet Utviklingspolitikkens bidrag til fredsbygging

Strategi/plan

Utviklingspolitikkens bidrag til fredsbygging Norges rolle

Arbeidet for å forebygge konflikt, skape, bevare og bygge fred er en prioritert oppgave i norsk utenrikspolitikk, herunder i utviklingspolitikken. ”Fredsbygging” har vært en del av vokabularet i internasjonal politikk siden 1992, men fortsatt gjenstår en del arbeid for å rydde opp i konseptuell uklarhet, utforme strategiske rammeverk og få til en god giverpraksis. Regjeringen vil arbeide i bilaterale, regionale og multilaterale sammenhenger for en bred, sammenhengende og godt koordinert innsats fra det internasjonale samfunnets side for å forebygge konflikt og bygge fred. Norge vil styrke virkemidlene til rådighet for fredsbygging, samle og søke å trekke lærdom av erfaringer, og videreføre arbeidet for å styrke kompetansen i utenrikstjenesten om bruk av utviklingssamarbeid for fredsbyggingsformål.

Publisert

Eier

Utenriksdepartementet

Språk

norsk

ISBN

8271777645