Last ned som PDF

338 sider

2.86 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av førskolelærerutdaning i Norge 2010. Del 1

Evaluering

Evaluering av førskolelærerutdaning i Norge 2010. Del 1 hovedrapport

I mars 2008 fikk NOKUT i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å evaluere førskolelærerutdanningene. Evalueringen, som ble foretatt av en sakkyndig komité med støtte fra NOKUT, omfatter alle de 20 institusjonene som tilbyr førskolelærerutdanning. Evalueringens formål har vært å fremskaffe best mulig kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av utdanningen.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

NOKUT

Forfattere

Gunhild Hagesæther, Peter Østergaard Andersen, Stig Broström, Lars Gulbrandsen, Guðrún Alda Harðardottir, Sonja Sheridan, Vegard Gulbrandsen, Marte Hafr, Renate Mari Walberg og Gry Fornes

Språk

norsk (bokmål)