Last ned som PDF

71 sider

4.73 MB

Forsiden av dokumentet Nasjonal rekrutteringsstrategi for samisk høyere utdanning

Strategi/plan

Nasjonal rekrutteringsstrategi for samisk høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet ga i brev av 09.07. 09 Samisk høgskole i oppdrag å opprette, lede og forestå sekretariatsfunksjonen for en nasjonal arbeidsgruppe med siktemål å utarbeide en strategi for rekruttering til samisk høyere utdanning, med særlig

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Språk

norsk