Last ned som PDF

86 sider

2.64 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge 2006

Evaluering

Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge 2006 Del 1: Hovedrapport

I oktober 2004 fikk NOKUT i oppdrag fra daværende Utdannings- og forskningsdepartementet å sette i verk en evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge. Oppdraget kom tre år etter at Norgesnettrådet evaluerte allmennlærerutdanning, førskolelærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning i Norge. Evalueringen skal i følge mandatet være utviklingsrettet, identifisere forhold og inneholde anbefalinger som bidrar til å fremme kvaliteten i norsk allmennlærerutdanning. Evalueringen tar utgangspunkt i Rammeplanen av 2003 og omhandler derfor på evalueringstidspunktet en utdanning som står midt i en forandringsprosess. Forandringene skjer på flere områder, både faglig, strukturelt og organisatorisk.

Publisert

Eier

NOKUT

Utførere

NOKUT og Sakkyndig komité

Forfatter

Per Ramberg mfl

Språk

norsk (bokmål)

Tema

utdanning og forskning

Virkemidler

fagmetodikk

Analysekriterier

kvalitet