Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Kjøpermakt i dagligvaresektoren

Ukategorisert

Kjøpermakt i dagligvaresektoren

Rapporten "Kjøpermakt i dagligvaresektoren" drøfter mulige virkninger av økt utnyttelse av kjedenes kjøpermakt i den norske dagligvaresektoren. Rapporten er skrevet av Tommy Staahl Gabrielsen, Frode Steen, Lars Sørgard og Steinar Vagstad på oppdrag

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Språk

norsk