Last ned som PDF

95 sider

0.74 MB

Forsiden av dokumentet Kjøpermakt i dagligvaresektoren

Forhåndsutredning

Kjøpermakt i dagligvaresektoren

Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet og er ment som underlagsmateriale for lovutvalget som utreder hvordan prinsippet om god handelsskikk og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i dagligvaresektoren. Rapporten drøfter mulige virkninger av økt utnyttelse av kjedenes kjøpermakt i den norske dagligvaresektoren.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Forfattere

Tommy Staahl Gabrielsen, Frode Steen, Lars Sørgard og Steinar Vagstad

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Næringsliv familie og forbruker

Analysekriterier

mulighetsrommet